Centre Internacional Unesco de Ciències Socials i Humanitats Centre Internacional Unesco de Ciències Socials i Humanitats Centre Internacional Unesco de Ciències Socials i Humanitats
Centre Internacional Unesco de Ciències Socials i Humanitats

Com a think tank global, contribuïm a implementar els programes i les agendes de desenvolupament de la Unesco a escala internacional. 

CAIXAFORUM MACAYA ÉS EL PRIMER CENTRE INTERNACIONAL UNESCO DE CIÈNCIAS SOCIALS I HUMANITATS AL MÓN.

LA DESIGNACIÓ, RATIFICADA EL NOVEMBRE DEL 2021 PER LA CONFERÈNCIA GENERAL DE LA UNESCO, SUPOSA LA INCORPORACIÓ DE CAIXAFORUM MACAYA A UNA XARXA MUNDIAL D'EXCEL·LÈNCIA.

La trajectòria de CaixaForum Macaya com a espai de reflexió i debat que, a través de la mediació del coneixement entre diferents actors de la societat, analitza els grans reptes del nostre temps en l’àmbit social, econòmic, industrial, tecnològic, humanístic i mediambiental, entronca perfectament amb els ideals que persegueix la Unesco.
Ideals com aconseguir l’educació de qualitat per a tothom i l’aprenentatge al llarg de tota la vida, mobilitzar el coneixement científic i les polítiques relatives a la ciència amb vista al desenvolupament sostenible, abordar els nous problemes ètics i socials, promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i una cultura de pau i construir societats del coneixement integradores recorrent a la informació i la comunicació.

 

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) és un organisme especialitzat de les Nacions Unides, creat el 1945, del qual Espanya forma part des del 1953.

CaixaForum Macaya és un dels més de vint centres Unesco presents a Espanya i, concretament, és el primer Centre Unesco de Ciències Socials i Humanitats al món.