Violències cap als infants i adolescents

cicle de Reptes Socials

Violències cap als infants i adolescents

Malgrat les inèrcies històriques, els atavismes, els prejudicis..., el reconeixement dels drets dels infants s’ha obert camí progressivament, a partir del respecte a la seva condició de persones plenes i plenament dotades de dignitat.

Aquest reconeixement de drets, i la voluntat expressa de protegir-los a la pràctica, s’han recollit en un cos legislatiu cada vegada més consistent. Quin abast convé desplegar i aprofundir amb l’aportació d’enfocaments complementaris?

ACTIVITATS D'AQUEST CICLE