Societat Pantalla

cicle de Pensament

Societat Pantalla

Reflexionarem sobre l’ús que han de tenir les pantalles en les nostres vides i el seu poder. Els algorismes incrementen l’accés a la informació i milloren la nostra capacitat de decisió, però en cap cas no són neutrals. La societat futura es programa des de les pantalles dels nostres dispositius?

Organitzat per: El Observatori Social 

Direcció científica: Dr. Manel González-Piñero, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i director d'innovació del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).