L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”
L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

És un espai d’anàlisi, debat i reflexió que pretén estudiar l’actualitat i els desafiaments de la societat i divulgar el coneixement de les ciències socials i les humanitats, amb un interès especial en les àrees d’acció de la Fundació ”la Caixa”.

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” és un espai d’anàlisi i reflexió que busca generar coneixement rigorós i actual de la societat en què vivim i difondre’l per enriquir el debat públic.

L’Observatori Social dona suport a la recerca i la reflexió, a fi d’esdevenir un referent en la difusió de coneixement rellevant i actual i acostar-lo a tots els segments de la societat per contribuir al progrés de la realitat que ens envolta.

L’Observatori Social genera coneixement per mitjà de convocatòries competitives. D’una banda, a través de la convocatòria anual de Recerca Social, que finança projectes que destaquen per l’excel·lència, el caràcter innovador i l’orientació social. D’altra banda, mitjançant convocatòries flaix per donar suport a projectes de recerca més curts sobre diversos temes socials. A més, amb l’objectiu de promoure la relació i el treball conjunt entre l’àmbit de la recerca i el de la pràctica (sector social i Administració pública) i augmentar l’impacte social de tots dos àmbits, l’Observatori llança també la convocatòria Connecta.

Les convocatòries competitives es complementen amb estudis propis sobre qüestions socials que proposen idees i resultats innovadors i científicament contrastats. L’Observatori té la vocació de fer arribar el coneixement que genera a tots els segments de la societat per contribuir a una presa de decisions informada i rigorosa. Amb aquest propòsit, el difon en diversos formats, com ara productes audiovisuals, informes i publicacions.

L’Observatori Social integra, així mateix, una línia d’activitats de debat i reflexió que s’acullen majoritàriament a CaixaForum Macaya, però que també es duen a terme als altres CaixaForum.