Escola Europea d'Humanitats Escola Europea d'Humanitats Escola Europea d'Humanitats
Escola Europea d'Humanitats

L'EEH és un projecte impulsat per la Fundació ”la Caixa” i coordinat per La Maleta de Portbou, amb seu al Palau Macaya. Un espai de divulgació, formació i debat des del vessant humanístic.

Té dues línies principals d’activitat: conferències i trobades a càrrec d’experts, professors i investigadors.

L’ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS ÉS UNA ESCOLA OBERTA QUE TÉ PER OBJECTIU ARRIBAR A UN PÚBLIC MÉS AMPLI QUE L’ESTRICTAMENT ACADÈMIC I, SOBRETOT, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LA CIUTADANIA. 

La idea de l'Escola Europea d'Humanitats és definir Europa com a espai cultural, atès el retard en la interrelació entre els dèficits de la construcció europea. Per aquest motiu, l'adopta com a marc propi, per tal de configurar una mirada europea sobre les coses i crear les condicions per a una transversalitat cultural més gran.

En un món en procés accelerat de canvi, les humanitats són més necessàries que mai com a punt de referència per avaluar les transformacions. En aquest sentit, s'incentiva una escola oberta amb l'objectiu d’arribar a un públic més ampli que l'estrictament acadèmic. Europa i les humanitats, com a elements articuladors d'una escola dirigida a la ciutadania i promotora de ciutadania.

El programa de l’escola s’organitza entorn de dues activitats preferents: cicles de conferències i trobades. Les conferències s’articulen sota un mateix tema i són impartides per professors nacionals i internacionals. Les trobades reuneixen en una taula durant dues tardes consecutives entre vuit i deu professors de procedències disciplinàries i generacionals diferents per interrogar-se i debatre sobre una qüestió. També s’imparteixen cursos sobre la història del món i de les idees.

El format de les activitats és presencial i online al mateix temps. Els temes de les activitats tenen un objectiu comú: la resposta del pensament europeu als esdeveniments i les idees que preocupen la societat actual i hi incideixen. Una mirada de les humanitats sobre les mutacions del món, més enllà de l’economia i la política, sobre la desigualtat i la cohesió social. Temes com ara la vellesa, què és una vida bona avui, la cultura d’una nova guerra freda, els racismes, les distòpies contemporànies, l’urbanisme o el feminisme.