Ciències socials, societat del risc i polítiques públiques

cicle de Reptes Socials

Ciències socials, societat del risc i polítiques públiques

Aquest cicle examina el paper de les ciències socials en l'actual context de creixent incertesa i complexitat, proporcionant coneixement basat en l'evidència que millora la qualitat de la governança i la comprensió i el control de la ciutadania sobre els processos de presa de decisions.

Organitzat per: L'Observatori Social

Coorganitzat amb: Federación Española de Sociología